còn đó con diều vật vờ...Bé Trái Đào bắt đầu gầy dựng một "hương xưa" cho cuộc đời Nó rồi đấy...
Gửi luôn cả những ước mơ của con bay cao cùng với con Diều, Con nhé!
Nhãn: ,
edit