poster "chiều nhạc thu" - designed by tạ hùng cường...Poster "Chiều Nhạc Thu..." designed by Tạ Hùng Cường - danh ca Lệ Thu và Quang Tuấn, Trần Thái Hòa, Diễm Liên, Phạm Hoàng Điềm, Võ Anh Tuấn - MC: Nam Lộc - Band: Hoàng Thi Thi tại Saigon Performing Arts, September 17th, 2011.

Nếu quý bạn yêu thích bộ môn graphic design hoặc có nhu cầu cần đến graphic design - xin liên lạc với mình để gửi đặt công việc ấy của quý bạn vào tay của một bạn trẻ làm nghệ thuật rất nhân văn! Chi tiết xin liên lạc: daiduong75@yahoo.com

Phố vẫn hoang vu từ lúc Em đi - Lệ Thu cứ âm ỉ rót vào tai tôi...
Nhãn: , , , , ,
edit