từ công phụng: 50 năm tình ca - một lần nhìn lại...


{Poster design by: Tạ Hùng Cường}

Một mai khi xa nhau Người cho Tôi tạ lỗi...
Dù kiếp sống đã rêu phong rồi.
Giọt nước mắt xót xa
Nhỏ xuống trái tim khô một đời Tôi tê tái...

Lối rêu xưa sẽ mờ dấu chân Người
Người buồn cho mai sau, cuộc tình ta tan mau...
Nhãn: , , , , , , ,
edit