mời người lên xe về miền quá khứ: 5 tiếng hát, 5 dòng nhạc...Poster design: Tạ Hùng Cường - Mời người lên xe về miền quá khứ - Buổi nhạc "5 Tiếng Hát - 5 Dòng Nhạc - Hát Cho Tình Yêu & Kỷ Niệm": Khánh Ly - Tuấn Ngọc - Ý Lan - Mỹ Linh - Quang Dũng lúc 7 p.m. - Thứ Bảy, 17 tháng Chín, 2011 do hội The Handicapped & Orphans Fund (Thái Hà) tổ chức tại Montreal ...
Nhãn: , , , , , , ,
edit