còn hồng trên môi...


Em hát cho người lời như lụa mây
Em hát cho đời lời ru làn môi
Em hát cho người lênh đênh lênh đênh
Em hát cho tình say men sóng xanh
Em hát ra đời chẳng một cuộc vui
Em hát ra đời thêm chút hoang mang
Em hát mơ màng xóa hết trăng khuya
Em hát ưu buồn xuôi đất ra mùa
[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com/v1405-quoc_bao~con_hong_tren_moi_lyrics.html ]
Đôi khi em hát í a đôi khi í a quạnh hiu
Đôi khi khẽ hát í a hát rằng, í a hát rằng tình yêu là mình
Đôi khi em hát í a đôi khi bình minh
Đôi khi khẽ hát í a hát rằng, í a hát rằng chiều sắp tàn rồi

Em hát lên trời, trời mây chợt yên
Em hát ưu phiền lòng không bình yên
Em hát thu vàng lang thang lang thang
Em hát đông tàn xuân tươi mới đến
Em hát oan đền oán trả bể sâu
Em hát câu chào lên khắp môi xưa
Em hát cho vừa tiếng hát tinh khôi
Em hát em ngồi thắp nến môi cười

Còn tình lên ngôi còn vài câu vui
Còn hồng trên môi em xin hát mãi...
Nhãn: ,
edit