vẫn có em bên đời - trịnh công sơn - giang trang ...Giang Trang "trong từng xao xuyến" của "Vẫn Có Em Bên Đời" ...Bài hát nửa thanh tân, nữ cũ kỹ...Giang Trang mặn mà hơn - sau "ngẫu hứng" này!
Nhãn: ,
edit