về qua phố xưa...


{2 giờ sáng tình cờ tìm thấy cuốn thơ của Mẹ dưới giường, viết vài bài để ru chính Tôi vào giấc ngủ, giấc ngủ của Bí trong "Bà Mẹ Ô Lý"}

Chiều nay Em về qua phố xưa,
Nắng chiều in trên hàng cây thưa .
Phố quen mà lòng xao xuyến la,
Kỷ niệm ơi, đã nhạt phai chưa?!

Hay đã tan như bụi phố chiều?
Nơi cuối đường bóng lá hắt hiu,
Dáng ai mờ khuất ngày tháng cũ,
Còn Em hôm nay - tìm tình yêu.

Chiều nay Em về qua phố xưa,
Nhớ vô cùng những hạt bụi mưa,
Ngày ấy - mưa làm nên huyền thoại,
Chuyện chúng mình hò hẹn đón đưa.

Phố xưa đây, còn người xưa đâu ?
Phải chăng cuộc đời là bể dâu?
Tình hợp rồi tan, ai giữ được ?
Ôi phù du giấc mộng ban đầu ...

Chiều nay Em về qua phố xưa,
Vài chiếc lá vàng rơi vu vơ .
Bước chân Em giẫm trên kỷ niệm,
Gọi thầm tên Anh, ôi người xưa ...

- Nguyễn Thị Thanh Dương -
Nhãn: ,
edit