đại nhạc hội "hùng sử việt - kỳ 8" tại VHN-TV...

VIETCH-PAF

TheVietnamese Cultural & Historical

Performing Arts Foundation

Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt kính mời:

You are cordially invited

tham dự ĐẠI NHẠC HỘI HSV KỲ 8

Phát Hành Sách “Phong Tục Việt Nam Xưa & Nay - Tập I”

to attend the 8th Annual Performance of Hung Su Viet

Chủ Nhật – OCT. 23, 2011

1:00 PM- 5:00 PM

MC's: Xuân Chiểu - Đại Dương - Uyển Diễm

tại VHN-TV - 16159 Brookhurst Street

Fountain Valley, CA 92708Tel. (714) 531-8884

Sự hiện diện của Quý vị là niềm khích lệ lớn lao cho

Ban Tổ Chức chúng tôi.

Mục đích

Đại Nhạc Hội Hùng Sử Việt hàng năm được tổ chức với mục đích phổ biến và duy trì Văn Hoá Lịch Sử Việt Nam, được bảo trợ bởi các Hội Đoàn, ĐoànThể trong Cộng Đồng Việt Nam hải ngoại và đặc biệt kỳ 8/2011, được Đài VHN- TV bảo trợ.

Song Thuận: (949) 786-6840

Bửu Trâm: (714) 262-0251

Phương Lê: (714) 775-5583

Bích Huyền: (714) 669-9589

Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt

The Vietnamese Cultural & Historical

Performing Arts Foundation

P.O. Box 1571 Westminster, CA 92684-1571

VÀO CA T DO

Tìm đọc: Phong Tục VN Xưa và Nay

Tp I: Quan, Hôn, Tang.Tế

Sách do CLB/HSV phát hành “TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT”

của người Việt hải ngoại

Nhãn: , , , , ,
edit