đạo diễn đoàn bá - mai phương - con trai và buổi trưa westminster không bụi bặm...



Cùng đạo diễn Đoàn Bá, tài tử Mai Phương và con trai cô...
Bỗng nhớ tới Kịch Đoàn Hải Ngoại và những hân hoan lẫn trăn trở cho chân trời kịch nghệ hải ngoại...

Mai Phương của "Những Đứa Con Lạc Loài" vẫn mãi sống, sống rất tử tế, hoài trong Tôi...
Nhãn: ,
edit