hương xưa - episode 3: ngày xưa khi còn bé...Ngày xưa khi còn bé - tôi yêu quá cuộc đời
Tôi yêu thương loài người - ngồi vẽ lấy tương lai...


Mời xem lại "Hương Xưa - Episode 3" để biết rằng:

Ngày nay thôi đành nhé - tôi như đá nặng nề
trong giây phút tình cờ - rớt xuống mịt mù...
Nhãn: ,
edit