lao xao trong tôi những ca khúc da vàng ...Vì bạn đấy - Thắng Đào ạ!

Giờ thì bạn đã yên lòng cho những suất diễn thật trọn vẹn cảm xúc 2 ngày sắp tới nhé!

Tôi đang lẩm nhẩm:

Người con gái Việt Nam da vàng
Mang giấc mơ quê hương lìa kiếp sống
Người con gái Việt Nam da vàng
Yêu quê hương nay đã không còn...

Nhãn: , , , ,
edit