Nhạc chủ đề #346:

Một tình yêu không thất lạc…

Thực hiện: Uyển Diễm

Radio Bolsa 106.3FM/1480AM/1430AM

Anh cầu mong - không phải bây giờ
Mà khi tóc đã hoa râm
Khi mái đầu đã bạc
Khi ta đã đi qua những giông - bão - biển - bờ
Còn thấy tựa bên vai mình

Một tình yêu không thất lạc ...!

- Đỗ Trung Quân-

Nhãn: , , , , , ,
edit