tình ơi - quốc bảo - đại dương hát...Tình Ơi...
Sáng tác: Quốc Bảo
Trình bày: Đại Dương
Hòa âm: Vũ Quốc Phúc
@Vũ Quốc Phúc Recording Studio, Westminster, California - 10.2011

Tình yên ấm nhé đừng tan...
Một câu hát buồn sao thấu được lòng sông?
Mà Ta vẫn hát - tàn hơi...

Rồi ...

Mùa theo gót ấy - Mùa ơi...
Nhãn: , , , ,
edit