tôi của ngày đầu tháng 10 - tháng gột rửa những bận bịu - bay vào thu say...Photos by: Tạ Hùng CườngNgày đi đêm tới trăm tiếng mơ hồ...
Nhãn: ,
edit