đức tuấn: thiên thai - văn cao - phạm duy - trịnh công sơn - mỹ linh - paul bateman...Đức Tuấn luôn là một tâm hồn trẻ mà chúng ta cậy lòng tin vào tài & khả năng để cho ra những sản phẩm âm nhạc (như "Thiên Thai" ở trên) một cách giá trị tầm xứng với sự suy tôn của khán thính giả! 3 tác giả Văn Cao - Phạm Duy - Trịnh Công Sơn đầy ắp những thuận lợi cho Tuấn lan tỏa!

Đẩy xa nha Tuấn, cả đám chương trình kệch cỡm ngoài kia với những tấm bích chương rẻ tiền, quảng bá chợ - ào ào đến - ào ào đi! Một tháng sau, chả ai nhớ - vì đọng lại trong lòng khán thính giả đi xem là: rỗng!
Nhãn: , , , , , ,
edit