đường em đi - phạm duy - đại dương & pianist vương hương - nhóm the friends...Trong ngăn kéo tủ nhạc - Tôi tìm lại thấy bản nhạc "Đường Em Đi" của Phạm Duy Tôi hát và thâu cùng pianist Vương Hương trong giai đoạn 10 năm hun đúc cảm xúc với Nhóm The Friends...Nay post lại để cùng im ắng ôn lại những buồn, những vui...Ta đã và mãi có trong nhau những, à không, một con đường Ta đi...Đường duyên ấm vui - đường mơ...P.S. I love you...
Nhãn: , , , , ,
edit