bài thơ cũ - kỷ niệm xưa ùa về dịp lục lọi những hình ảnh cũ gửi nhà văn huy phương cho một chương trình chú thực hiện cùng sbtn...

Uyển Diễm ơi:  Bạn có đang bước đi trên con đường xóm giềng thân thuộc của hơn 20 năm cách đây của Bạn?  Tôi đang đấy, dù là trong sự tưởng tượng...

Này nhé, một buổi trưa miên man nắng với cái máy cassette tape nhà ai mở oang oang vở cải lương "Lan & Điệp" đang đến độ bùi ngùi xúc động...


Bà Tư Cát đang cãi cọ với ông hàng xóm chỉ vì con của ông ấy đậu xe cứ lấn sang sân nhà bà ấy...
...
Còn nữa, còn mãi...
Nhãn: , ,
edit