có biết đâu niềm vui đã nằm trong thiên tai...


Tình cờ ôn lại kỷ niêm cũ mới thấy thuở ấy, ánh mắt nhìn về nghệ thuật của mọi người thật hồn nhiên ...(giống hệt câu "chết bên nhau thật là hồn nhiên" của Lê Uyên Phương vậy).

Những gì đã qua như những bức tranh đẹp cho tâm huyết trẻ, cho những cưu mang, cho những khát khao...

Ai cũng nhận ra một điều:  Mọi người đã và đang làm cho "dòng suối đời" trôi êm đềm và đẹp đẽ đấy thôi...

Niềm vui, thiên tai:  Chúng nằm trong nhau...Bạn có biết?!
Nhãn: , , , , , ,
edit