dòng nhạc văn phụng - tiếng dương cầm - trần đại phước - vĩ cầm đêm...


Mời vào link dưới đây lắng nghe:

http://lonton.gachnoionline.com/ChuongTrinhVanPhung/VanPhung_Program.htm

Tôi rất thích sự kết hợp giữa hai giọng hát Trần Đại Phước & Vĩ Cầm Đêm trong nhạc phẩm Dịu Dàng! Một sự "khám phá" khá muộn màng của Tôi nhưng Tôi thật sự yêu thích sự muộn màng này...

Họ làm cho Tôi gần với dòng nhạc Văn Phụng hơn ...
Nhãn: , , , ,
edit