sáng mưa - sáng tiễn đưa Mẹ của đôi người bạn thân...Graphic design by Tạ Hùng Cường - Bà rất yêu màu tím - nên chương trình cũng đầy màu tím!

Hôm nay, chúng Tôi sẽ cùng nhau tiễn Mẹ của đôi người bạn thật thân ra đi...
Mới sáng sớm thôi, trời đã u ám như nỗi buồn mọi người có trong cả tuần qua...Chẳng biết chút nữa, có vỡ òa khóc không, nhưng rõ ràng: Đời người ngắn quá - Ai cũng nhận ra điều đó...

Mẹ đã rời chiêm bao - nhưng tay Mẹ vẫn nồng nàn...
...
Mai tôi đi chắc trời mưa
Tôi chắc trời mưa, trời mưa mau
Mưa thì mưa tôi không bước vội
Nhưng chậm thế nào thì cũng xa nhau...
Nhãn: , , , ,
edit