người tốt và mắt một mí bao giờ cũng có quà...


Người tốt (chưa thêm chữ "rất" là may) và mắt 1 mí ...bao giờ cũng có quà!!! Một trong 3 hiệu đồng hồ Bí quý: Mont Blanc, Baume Mercier & Tag Heuer...Cảm ơn những hạt bụi ngoài kia cho mắt ai thêm cay cay ...
Nhãn: , , ,
edit