bến xuân - văn cao - phạm duy - đại dương hát...
Dịp Xuân Nhâm Thìn 2012, mời quý bạn trên Biển's View nghe Bến Xuân (Văn Cao - Phạm Duy)...

Bến Xuân [Đàn Chim Việt]
Văn Cao - Phạm Duy
Trình bày: Đại Dương
Hòa âm: Lê Từ Phong
Studio: Từ Phong Studio (c) 2007
Model: Nguyễn Thị Mỹ Hà (Huế)
Graphics: Nguyễn Lập Hậu

Trong ít những bản nhạc của Văn Cao, Bí yêu thương vô cùng "Bến Xuân." Bài hát này nói hộ giùm Bí lời cảm ơn gần gũi đến những cảm xúc, chia sẻ, góp ý, vui đùa & những ngạc nhiên mà quý Bạn trên đây cùng có với nhau.

Chúng ta có thể tự làm cho đời sống mình có ý nghĩa mà! Đời sẽ đẹp và an vui như chim ríu rít...
Nhãn: , , , , ,
edit