hoa anh đào và nhạc sĩ nhật ngân...Chùm hoa Anh Đào trước toà soạn Báo Người Việt vẫn bát ngát toả hương khi bên trong mọi người ngậm ngùi làm lễ tưởng niệm nhạc sĩ Nhật Ngân...

Cùng Em - Tôi nhận ra:  Cuộc đời là một chữ T! Dù vậy, cuộc đời vẫn có thể cho Ta - tiếng nói vui tươi...
Nhãn: , , ,
edit