thêm xưa - bích huyền - golden collection I - sắp hoàn tất...


Thềm Xưa - Bích Huyền - Golden Collection I - đang trong giai đoạn cuối cùng chuẩn bị gửi nhà in...Và chúng Tôi trong Biển Media & Arts đã được sống cùng với những thênh thang con đường Bích Huyền đã đi trong 4 chương trình trên đài VOA ở dĩ vãng ...

Và đây là list của các tracks trong Album này ạ:
1. Lời Dẫn (nhà văn Lê Hữu)
2. Khúc Tình Ca Xứ Huế
3. Hà Nội Phố
4. Hà Nội Trong Mắt Chị
5. Sài Gòn Trong Trí Tưởng Tượng ...

Sẽ ra mắt đúng hẹn với quý bạn vào ngày 14 tháng Hai, 2012 - Người người yêu nhau sẽ tặng nhau Album Thềm Xưa này nhé!
Nhãn: , , , , , ,
edit