4 bức thư tình thất lạc...

Tấn Minh - hình bìa album "Bức Thư Tình Thứ 5"
Đã nhiều lần có trước mặt những CD mang thương hiệu "Bức Thư Tình" do Tấn Minh hát, Tôi vẫn không buồn nghe vì đã đôi lần bắt gặp Tấn Minh trong những bản nhạc Phạm Duy, Tấn Minh đã làm tôi chán! Tấn Minh không làm cho nhạc Phạm Duy trẻ lại, không làm cho nhạc Phạm Duy góc cạnh hơn - Tấn Minh làm cho nhạc Phạm Duy xơ xác và heo may!

Nhưng lần này thì không, sau 4 lần Tôi lỗi hẹn cùng Tấn Minh, qua Bức Thư Tình Thứ 5 do Đỗ Bảo biên tập, Tôi chính thức xem như Tấn Minh là một bạn trẻ trong ít bạn trẻ, có thể cộng giá trị vào đời sống âm nhạc ngoài kia...

Mong là Tấn Minh cứ hát thể loại nhạc này, nhạc của Đỗ Bảo, Giáng Son, Việt Anh, Nguyễn Xinh Xô, Dương Cầm, Hồ Hoài Anh, Văn Phong...

Gió sẽ không còn là heo may...

Đây là list các bài nhạc trong "Bức Thư Tình Thứ 5" - Mời quý bạn tìm nghe...

01. Bờ Cõi Trăm Năm
02. Mùa Đông Của Anh
03. Những Ngày Tuổi Trẻ
04. Góc Phố Ngày Xưa
05. Bức Thư Tình Thứ 5
06. Vẽ Em
07. Cơn Mưa Nhỏ Đầu Mùa
08. Cơn Mưa Tháng Mười
09. Gọi Em Trong Giấc Mơ
10. Thư Mong Em

P.S. Và vì "nhân duyên" của bức thư tình này, Tôi có vẻ quý thêm cả album "Tấn Minh & Hà Nội - Những Tình Khúc Phú Quang" luôn!  Thấy chưa, âm nhạc có thể làm cho người ta xa nhau ra rất lâu, và cũng chính nó có thể đem mọi người quay về lại...
Nhãn: , , ,
edit