coming soon in orange county - từ công phụng - 50 năm tình ca - segerstrom performing arts - june 23, 2012...

Poster design:  Tạ Hùng Cường - Uyển Diễm thuộc Biển Media & Arts - Poster  khởi đầu, mang tính chất nhắn nhủ - Poster chính thức sẽ chính thức ra mắt trong thời gian sớm nhất...
Này Em!
Với đôi tay theo thời gian Tôi còn -
Một trời mây lang thang, một mình Tôi lang thang
Lá vẫn rơi bên thềm vắng
Từng thu qua, từng thu qua võ vàng
Nhìn nhau cho thêm đau, nhìn nhau cho mưa mau
Mưa trên cuộc đời mưa như nghẹn lời -
Lệ này Em sẽ khóc ngàn sau...
Này Em!!!
Nhãn: , , , ,
edit