một lần nào cho tôi gặp lại...vân!?

Cứ mỗi lần tháng Hai, rồi tháng Tư về, tất nhiên tôi luôn nghĩ đến Trịnh Công Sơn, nhưng...Người mà tôi nhớ rõ mồn một những cảm xúc riêng và êm ái cô dành cho dòng nhạc ấy - vẫn là Cẩm Vân...Thì ra, khi có kỷ niệm với, dù chỉ một đôi ba lần, người ta vẫn thường luôn mỉm cười mỗi lần nghĩ về nhau...Hát cũng như sống vậy: Phải có văn hóa!
Một lần nào, cho Tôi gặp lại ...Vân ?
Nhãn: , ,
edit