diều...


Khi mưa bão, diều sẽ vẫn mang những ước mơ Tôi đến tận mây cao chứ?
Diều hứa nhé!!!
Nhãn:
edit