nhạc sĩ từ công phụng, mc uyển diễm và tôi...

nhạc sĩ Từ Công Phụng, MC Uyển Diễm và Tôi, ngày mùng Một Tết Nhâm  Thìn tại nhật báo Người Việt (Westminster, CA)

Chiều vàng vương gót mỏi ta dừng chân phiêu du
Lặng nghe sóng gọi ngọt ngào
Hàng dừa nghiêng bóng ru nhau thầm thì lời âu yếm
Dìu nhẹ đôi cánh mềm rã rời
Ðàn chim bé nhỏ ngập ngừng
Nhẹ hương gió đưa về khoảng trời cũ...
Nhãn: , , ,
edit