sống có bao năm vui vui buồn buồn, người người ngợm ngợm ...

Cái thằng Bé Trái Đào vừa ngủ dậy, đã nhận được tin buồn thế nhân ...
Cái thằng Bé Trái Đào nhỉ ?

Post cho ngày Whitney Houston rời xa giấc chiêm bao một cách vội vã...

I hope life treats you kind
And I hope you have all you've dreamed of.
And I wish to you, joy and happiness.
But above all this, I wish you love...
Nhãn: ,
edit