coming soon: ý lan - cành hoa trắng...

Poster design: Tạ Hùng Cường - Biển Media & Arts...
Rồi tiếng hát xui cuộc tình duyên...

Ý Lan

Cành Hoa Trắng...

Những tình khúc của các tác giả:
Phạm Duy
Cung Tiến
Vũ Thành An
Ngô Thụy Miên
Hoàng Thi Thơ
Hoàng Trọng
Trầm Tử Thiêng
Tuấn Khanh

Producer:  Lê Sỹ Dự

8:30 P.M. - Thứ Sáu, 20 tháng Tư, 2012
8:30 P.M. - Thứ Bảy, 21 tháng Tư, 2012
tại Lạc Cầm

10541 Moran Street, Suites 103-4
Westminster, CA  92683Phá then vàng bước vào vườn hoang...Chỗ ngồi rất giới hạn, và sớm hết - mong quý vị liên lạc đặt chỗ ngay bây giờ:
714-891-8885

Nhãn: , , , , , ,
edit