sẽ xôn xao vì: album hương xưa - tôi hát những âm ba cũ, mộc...

Vocal & Background Vocal:  Đại Dương

Lời dẫn:  Uyển Diễm - Tạ Hùng Cường

1. Rồi Đây Anh Sẽ Đưa Em Về Nhà (Phạm Duy)
2. Chỉ Chừng Đó Thôi (Nguyễn Tất Nhiên - Phạm Duy)
3. Bến Xuân (Văn Cao - Phạm Duy)
4. Đời Cho Ta Thế (Trịnh Công Sơn)
5. Nắng Thủy Tinh - Như Cánh Vạc Bay (Trịnh Công Sơn)
6. Hương Xưa (Cung Tiến)
7. Đừng Lừa Dối Nhau (Y Vân)
8. Tình Ơi (Quốc Bảo)
9. Tình Tự Mùa Xuân (Từ Công Phụng)
10. Hướng Về Hà Nội (Hoàng Dương)

Executive Producer: Nguyễn Quang Uyển Diễm

Arrangements: Vũ Quốc Phúc - Lê Từ Phong
Violin:  Nguyễn Xuân Quang
Mastering: Vũ Quốc Phúc
Recording Studios: Vũ Quốc Phúc - Lê Từ Phong
Graphics: Tạ Hùng Cường

(c)2012. Biển Media & Arts, Vũ Quốc Phúc & Lê Từ Phong Studios. All Rights Reserved.

Còn đó con diều vật vờ...
Nhãn: , , , , , , , ,
edit