vòng quay yêu thương - đinh trung chính ...

“Qua Vòng Quay Yêu Thương của Đinh Trung Chính – Ta như được một phần nào đi ngang qua giấc mơ lớn của đời mình:  Giấc mơ phụng sự!  Chắc sẽ không dừng reo rắc ở một, mà vạn, triệu tâm hồn muôn phương…” – Đào Đại Dương
Nhãn: , ,
edit