từ công phụng - 50 năm tình ca - tại quận cam rạp segerstrom - 23 tháng sáu, 2012...

Riêng poster/graphics design - bởi Tạ Hùng Cường (Biển Media & Arts)
Trân trọng mời quý bạn đến với sự kiện âm nhạc mong đợi của 2012, thứ Bảy, 23 tháng Sáu tại Segerstrom Center for the Arts: Từ Công Phụng - 50 Năm Tình Ca...Chỉ riêng phần poster/graphic design là thực hiện bởi Tạ Hùng Cường (thuộc Biển Media & Arts...)

Một mình ta đứng nhìn mối tình duyên tan theo Ngàn con sóng gào bạc đầu Nhẹ sầu lên dấu chân ghi cuộc tình nhòa trên cát...
Nhãn: , , , , , , , ,
edit