"khi..." và "tình trần mong manh"...

Poster design:  Tạ Hùng Cường (c) Biển Media & Arts - July, 2012

Poster design:  Tạ Hùng Cường (c) Biển Media & Arts - July, 2012

Đã lâu, Ta chưa dìu nhau lơ lửng trong dòng nhạc Pháp lãng mạn, tình tự - Mong Trọng Nghĩa - Mộng Lan sẽ gợi lại những thân quen giấu ở đáy lòng đấy ...Lâu rồi, nay Họ trở lại trong đêm Những Tình Khúc Nhạc Pháp - Saturday, August 4th, 2012 - Poster Design by Tạ Hùng Cường - Biển Media & Arts...
Nhãn: , , , , , ,
edit