đường nào dìu tôi đi đến cơn say...

Hình làm việc trên sân khấu Segerstrom Center for the Arts, đêm Từ Công Phụng - 50 Năm Tình Ca
Hình ảnh hậu trường chương trình Hùng Sử Việt 2011 tại VHN-TV
Vì vẫn còn say, chúng tôi vừa ký thêm giao ước bằng suy nghĩ là sẽ làm việc bên nhau thêm một thời gian rất dài nữa, không như "hợp đồng" thuở trước đặt ra ...

Dù thật lệ rơi - lòng không buồn mấy, Em nhé!
Nhãn: ,
edit