hà nội - con đường ấy và tôi ...


Dịp Thanksgiving, bỗng dưng nhớ về con đường ấy của Tôi - góc phố ấy của Tôi ...
Nhãn: ,
edit