lẽ ra - sự giản đơn của một poster đã không được theo ý nguyện...

Poster nguyên thuỷ của "Thu Quyến Rũ" đã được yêu như thế này đây ... 
Nhưng thực tế, một chương trình Việt vẫn chưa thể đi bằng con đường giản đơn trong thiết kế!  Thị hiếu ngoài song cửa kia vẫn là những gì to, rõ, giải thích (mà nghệ thuật nào có cần giải thích) và...giá vé là bao nhiêu?!
Nhãn: , , , , ,
edit