bích huyền audio book "trở về" - nguyễn thị hàm anh - coming soon in march, 2012...

Poster Design:  Tạ Hùng Cường (c) 2012 Biển Media & Arts...

[ B I Ể N . M E D I A . & . A R T S ] trân trọng giới thiệu: Bích Huyền's Golden Collection #2 - Audio Book: TRỞ VỀ... của tác giả Nguyễn Thị Hàm Anh. Sẽ phát hành vào tháng 3 năm 2012 - Poster design bởi Tạ Hùng Cường thuộc Biển Media & Arts...Chúng tôi xin giới thiệu đến quý bạn gần xa bằng tất cả sự yêu thương sản phẩm đẹp và giá trị này ...
Nhãn: , , , , , ,
edit