official website của biển media arts - ra mắt: tháng giêng, 2013...

Sau nhiều giai đoạn chuẩn bị, suy nghiệm và bàn thảo, chúng mình - thuộc Biển Media Arts chính thức ra mắt website để gìn giữ và nâng niu những sản phẩm do chính chúng mình - Biển Media Arts - làm ra và phổ biến:

Mong sẽ là địa chỉ trên mạng internet quen thuộc, rồi đây:

http://www.bienmediaarts.com

Cùng nhau, chúng ta reo rắc ...chúng ta ...
Nhãn: , , , ,
edit