vĩnh biệt nhạc sĩ phạm duy...

Hình chụp tại nhà riêng Phạm Duy tại Thị Trấn Giữa Đàng (Midway City, CA) vào những ngày cuối cùng trước khi Phạm Duy trở về sống tại Việt Nam ...

Mẹ Đón Cha Về ...

Mẹ đón cha về, đón cha về

Duyên thề chắp nối
Cuộc đời trôi nổi, vẫn tươi cười vì lòng vui 
Đời nghèo nhưng có đôi.
Ôi Mẹ Việt Nam
Năm tháng lo gạo gánh nuôi chồng, mẹ Việt Nam
Đêm ngày thầm mong 
Lửa bếp thơm nồng tình uyên ương, mẹ Việt Nam
Mẹ yêu, yêu chồng có khi Mẹ là Châu Long 
Nợ trả thay chồng vẫn giữ lòng 
Trắng như ngần và sạch trong.
Mẹ là tiểu Kính Tâm
Lên chùa giải oan 
Ôi sót thương trẻ khóc trong vườn, trẻ con hoang
Ôi Mẹ từ bi
Giọt máu rơi này, 
Mẹ nhận là con, mẹ Việt Nam.
Việt Nam có anh hùng, mắt nhung và môi son 
Giữa mùa Xuân giết giặc
Yêu nước non, hé môi cười 
Nụ cười thanh bình 
Mẹ Việt Nam...
Nhãn: , ,
edit