"ru đời đi nhé" in florida...

Poster design:  Tạ Hùng Cường (c) Biển Media Arts 2013

Ru Đời Đi Nhé - Sunday, May 12th, 2013 - tại Margate, FL. Lần đầu tiên, rất đầu tiên, trong đời sống âm nhạc Việt tại vùng FL, xuất hiện một chương trình nhạc chủ đề dạng "thính phòng", thể hiện những ca khúc của các tác giả đóng góp lớn, đẹp cho âm nhạc Việt! Khán thính giả trong vùng nhớ tham dự nhé! Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn Đan Huy, cảm ơn Khánh Đoan và quý Bạn trong "Ru Đời Đi Nhé"... [Poster design: Tạ Hùng Cường http://www.bienmediaarts.com/ ]
Nhãn: , , , , ,
edit