ngày 1 tháng tư, 2013: Vì gió đêm nay hát lời tù tội...

Này Em Có Nhớ ...

Chúa đã bỏ loài người.
Phật đã bỏ loài người.
Này em, em cứ phụ người, này em xin cứ phụ tôi.
Đời sống quanh đây có vạn lời mời.
Đời sống quanh đây tiếng người mừng gọi em vào.
Đời đã quen với những kiếp xa nhau.

Chúa đã bỏ loài người.
Phật đã bỏ loài người.
Này em xin cứu một người.
Này em hãy đến tìm tôi, vì những con sông đã cạn nguồn rồi.
Vì gió đêm nay hát lời tù tội quanh đời, về cùng tôi đứng bên âu lo này.

Chúa đã bỏ loài người.
Phật đã bỏ loài người.
Này em có nhớ cuộc đời, này em có nhớ cuộc đời, này em có biết loài người.
Này em có nhớ...gì tôi...
Nhãn: ,
edit