là ta nhớ tình ta giấu đi HÀM OAN...

Người xa mấy rừng xa mấy ngàn vực sâu 
Người xa mấy mùa không thấy nhau buồn rầu 
Người xa cách người khi cất lời hẹn sai 
Người chưa biết khóc mộng bay 

Người chưa biết tình đang hát gọi mùa đông 
Tình đang hát dài như chút hơi cầm lòng 
Là ta nhớ tình ta giấu đi hàm oan 
Tình yên ấp nhé đừng tan 

Tình yên ấm rồi em sẽ nghe 
Tự nhiên khóc oà khi có nhau 
Lệ rơi sáng loà không dấu nữa tình đau 
Tình đau miễn là em sẽ về 
Về ta nối lại tơ tóc xưa 
Để khi có tình ta đón đưa 
Và em sẽ gần ta chút nữa tình ơi 
Vì ta sẽ cần em suốt đời 

Gần nhau vẫn là xa cách ngàn lần đau 
Một manh áo nhầu ta cố lau giận hờn 
Một câu hát buồn sao thấu được lòng sông 
Mà ta vẫn hát tàn hơi 

Mà em vẫn chờ vẫn chờ mùa đông 
Mà ta vẫn còn thao thức trông đèn ngồi 
Vì em sẽ về cho ngỡ ngàng rồi đi 
Mùa theo gót ấy mùa ơi.

Quốc Bảo
Nhãn: , ,
edit