sắp phát hành: hồn tôi chuông gió - tập thơ nguyễn thị thanh dương...

(c) Biển Media Arts 2014
Tuyển tập những bài thơ của Nguyễn Thị Thanh Dương.
Phát hành:  Biển Media Arts (c) 2014
Biên tập:  Đào Đại Dương - Nguyễn Thị Kim Loan
Trình bày:  Nguyễn Tấn Phước Toàn
Graphic Design:  Tạ Hùng Cường
Mọi chi tiết xin email về:  daiduong75@yahoo.com
Nhãn: , ,
edit