những gì có thể đi qua, nỗi đau và mất mát, vẫn còn đó...

Poster designed by:  Tạ Hùng Cường (c) 2013 Biển Media Arts
Dẫu đây là một sự kiện cũ trog năm 2013 - Oklahoma Trong Trái Tim Việt - nhưng Tôi muốn lưu lại trên Biển's View để mãi mãi Tôi không rời xa những bước chân đó ...

Kỷ niệm ùa về cùng với Oklahoma thương yêu...

Bay đi trong mưa, nắng - những câu chuyện thần tiên ...
Nhãn: , , , ,
edit